Kontakt


IČO 00330728
DIČ 2020808779
Číslo účtu SK19 0900 0000 0001 0467 3525
Email obecmedvedie@centrum.sk
Adresa Medvedie 22
090 05 Krajná Poľana
okr. Svidník

Obecné zastupiteľstvo

Starosta

Ing. Juraj Červák
Mobil: 0905 341 115

Poslanci

Adriána Hojdová
Ing. Paulína Fecenková
Jaroslav Sedlák