Všeobecné záväzné nariadenia


2023

VZN o daniach 2024
zverejnené dňa 16.12.2023

VZN o daniach 2024 návrh
zverejnené dňa 1.12.2023

VZN o daniach
zverejnené dňa 1.1.2023

2022

VZN o daniach 2023 návrh
zverejnené dňa 30.11.2022

VZN o daniach

2021

VZN o daniach

2020

VZN o daniach

2019

VZN o daniach

2018

VZN o daniach

2017

VZN o daniach