Úvod


Na tejto stránke nájdete všetky informácie o našej obci. Dôležité oznamy, kontaktné informácie, prehľadný zoznam faktúr rozdelených podľa jednotlivých rokov a mesiacov, verejne dostupné zmluvy a všeobecné záväzné nariadenia obce. Dozviete sa všetko o histórii obce od jej vzniku až po súčasnosť. Ak ste našu obec ešte nenavštívili, pozrite si prehľadnú fotogalériu, či sekciu venovanú pamätihodnostiam a turizmu v našej obci.

Charakteristika obce

Medvedie je obec s historickou potočnou obojstrannou zástavbou na brehoch potoka Hrišov, viditeľnou aj vo fotogalérii obce. Je položená v severnej časti Nízkych Beskýd v blízkosti hranice s Poľskou republikou. Medvedie sa rozprestiera medzi chotármi obcí na sevorovýchode s Krajnou Porúbkou, na severozápade so Šarbovom, juhovýchodne s Krajnou Bystrou a juhu Korejovcami. Obec dejinne patrila do regiónu Šariš, panstvu Makovica a do Svidníckeho okresu. Viac o jej dejinách sa dočítate v sekcií história.

Nadmorská výška v strede obce je 365 m n. m. Obec obklopujú zo severovýchodu vrch Čierťaž s nadmorskou výškou 558 m n. m., južne vrch Ščob s výškou 518,1 m a západne vrch s názvom Vrch 520,8 m n. m. Rozloha mierne členitého povrchu katastrálneho územia je 505 ha a tvoria ho flyšové vrstvy a svahové hliny.

Prevláda lesný porast s prevahou buka, brezy a borovice. Je tu sírnatý minerálny prameň.

Symboly obce

Erb

V modrom štíte na zelenej trávnatej pažiti stojaci zlatý medveď v striebornej zbroji. Je to hovoriaci symbol podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1787. Autormi erbu sú Jozef Petrovič a Kvetoslava Hanzová. Erb bol prijatý obecným zastupiteľstvom 30. mája 2005 a je zapísaný v Heraldickom registri SR pod číslom HR: M-170/2005.

Erb obce Medvedie

Vlajka

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, žltej, bielej, zelenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Vlajka obce Medvedie